„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.” Hebr. 13,7

ks-superintendent-waldemar-eggert-mazury

Drodzy Internauci, odwiedzający tę stronę,

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny na Mazurach posiada swoją zapisaną kartę 70-lecia prawnej obecności i działalności. Naszą służbę, w obszarze charytatywnym, kulturalnym, edukacyjnymi oczywista duchowym – opieramy na dziele i świadectwie naszych ewangelicko-unijnych, a po 1945 roku, metodystycznych pastorów, rady i społeczności parafialne.

Świadectwa tych pokoleń oparte przede wszystkim na głębokiej wierze i ufności Bogu i Jego Słowu, są dla nas dobrą inspiracją by swoje życie układać tylko z Nim, a Jezus był drogą, i prawdą i życiem.

Mam nadzieję, że przez odwiedziny, różną aktywność – strona ta będzie też właściwym panelem do dyskusji, wymiany doświadczeń i świadectw Bożego działania w Kościele.

Życzę, by pamięć o wodzach, pragnienie naśladowania ich wiary wraz z tą stroną, były radosne i pełne życia. Niech Wszechmogący Bóg Was błogosławi.

Superintendent Okręgu Mazurskiego KEM
Ks. Waldemar Eggert